2016-02-16 12:57
ścianki szczelne budinż
Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ulicy Wierzbięcice do wylotu rzeki Warty w Poznaniu   Dobijamy do końca  powierzonych nam robót w zakresie zabezpieczeń wykopów na budowie kolektora deszczowego w m. Poznań. Dotychczas zabezpieczyliśmy 10 komór startowych i odbiorczych oraz wylot do rzeki Warty. Łączna ilość pogrążonej ścianki (o długości grodzic od 9 do 14m)  wyniosła...
2015-10-01 10:59
20150922_123716.jpeg
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko(bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław (Zadanie 3) Kolejna inwestycja na S5 - tym razem jest to zadanie 3. Jesteśmy w trakcie realizacji prac związanych z zabezpieczeniem wykopów ściankami szczelnymi pod obiekty budowlane.  Wstępnie do zabezpieczenia wykopów ściankami szczelnymi mamy 20 obiektów. Zapraszamy...
2015-09-18 09:53
20150907_111225.jpeg
Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań (A-2 węzeł „Głuchowo”) –         Wrocław (A-8 węzeł „Widawa”) odcinek Kaczkowo – Korzeńsko (obwodnica Bojanowa i Rawicza) – dokończenie budowy Kolejna S-ka ! – tym razem S5 obwodnica Żmigrodu. Przedmiotem wykonania jest  zabezpieczenie 12 wykopów tymczasowymi ściankami szczelnymi również przy użyciu ściągów i ...
2015-09-05 12:02
DSC04833.JPG
„Budowa KPMG Kosakowo w zakresie gazociągów i instalacji ługowniczej wraz z infrastrukturą techniczną łączącą obiekty instalacji położonych na klastrze A z klastrem B”   W maju rozpoczęliśmy prace przy wykonywaniu zabezpieczenia wykopów z użyciem ścianek szczelnych tymczasowych dla sieci gazociągowej KMPG Kosakowo. Jednorazowo pogrążyliśmy 835 mb ścianki szczelnej, zabezpieczając...
2015-09-04 13:19
20150904_113736.jpeg
Budowa drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-3 km 0+000 – km 11+ 660 Kolejny kontrakt na S3 - tym razem obwodnica Gorzowa Wielkopolskiego! Temat zbliżony do obwodnicy Międzyrzecza jednak znacznie znacznie większy- możemy powiedzieć, że jesteśmy na półmetku robót. Przewidywana ilość samych ścianek szczelnych z grodzic stalowych to ok 18 000 m2...