Budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej

2017-12-13

W październiku 2017  zakończyliśmy prace realizowane od kwietnia  2016. W ramach „Budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej” wykonaliśmy ścianki szczelne: 

- Wykonanie grodzic tymczasowych długości od 6-8m w ilości  ok. 1800 m2

- Wykonanie grodzic traconych długości od 6-7m w ilości  ok. 6300 m2

- Wykonanie tymczasowych rozparć ścianek szczelnych z HEB 300 i rur stalowych fi 273    85 ton