Autostrada A1 Toruń - Stryków odc. Kotliska - Piątek

Kompleksowe zabezpieczenie wykopów ściankami szczelnymi dla potrzeb budowy Autostrady A1 Toruń - Stryków na odcinku Kotliska (bez węzła ) - Piątek ( bez węzła) z grodzic H=6-12 m m2 42000.

Dla potrzeb tego zadania PBI BUDINŻ wbiło ścianki na zaledwie 4 obiektach

  • WD 220
  • MA 226
  • MA 228

oraz estakadę nad doliną rzeki Bzury i Pęcławki E-221 będącą jedną z najdłuższych w Polsce. Na powyższym obiekcie zabezpieczyliśmy tymczasowo 39 podpór estakady grodzicami o Wx 1600 długości 9-10m wraz z ewentualnymi rozparciami o łącznej powierzchni 38 000,00 m2. Projekt wykonawczy zabezpieczenia został wykonany przez Nasze Przedsiębiorstwo . W związku z krótkim terminem wykonania przy realizacji zadania brało udział pięć zespołów roboczych oraz zapewniono 12 000 m2 ścianki szczelnej tymczasowej etapowo przebijanej.

wróć