Budowa MEW w m. Elbląg

Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic AZ 28 h=18-12 m dla potrzeb Budowy MEW w m. Elbląg łączna ilość 3226 m2.
wróć