Budowa zbiornika retencyjnego na terenie fabryki LG Chem w Biskupicach Podgórnych – Wrocław.

W styczniu 2017 roku rozpoczęliśmy pogrążanie grodzic H=8m w ilości  2428 m2  wibromłotami bezrezonansowymi wraz z modyfikacją gruntu poprzez zastosowanie podpłukiwania wysokociśnieniowym  (ze względu na zalegajace grunty silnie zagęszczone oraz  dla zminimalizowania drgań dla otoczenia). Dodatkowo wykonaliśmy rozparcia ścianek szczelnych w kształtowników HEB oraz rur stalowych w ilości 45 ton. Całość zrealizowana dla potrzeb montażu zbiornika retencyjnego na terenie fabryki LG Chem w Biskupicach Podgórnych – Wrocław.
wróć