Zabezpieczenie wykopu
Prace w wykopach należą do szczególnie niebezpiecznych, dlatego też ich zabezpieczenie jest jednym z fundamentalnych wymogów jakie obowiązują podczas wykonywania prac budowlanych.

Wynika to z konieczności zagwarantowania stabilności i równowagi skarp wykopów oraz odcięcia napływu wód gruntowych w przypadku miejsc silnie nawodnionych gdzie zastosowanie instalacji odwodnieniowych nie przynosi żądanych efektów. W zależności od rodzaju gruntu, lokalizacji, głębokości wykopu oraz wymagań środowiskowych możemy zaproponować szereg rozwiązań zabezpieczeń wykopów.
Technologie bezwykopowe
Techniki bezwykopowe budowy sieci podziemnych są powszechnie stosowane we wszelkich inwestycjach, ponieważ posiadają wiele istotnych zalet takich jak:

  • brak zakłóceń w ruchu drogowym,
  • mniejsza ingerencja w środowisko,
  • niższe koszty wykonania przejścia poprzez ograniczenie robót ziemnych i braku konieczności naprawy rozkopanych dróg czy chodników itd.

Ze względów na specyfikę gruntu, infrastrukturę nadziemną i podziemną oraz rodzaj prowadzonej sieci PBI BUDINŻ może zaproponować szereg technologii wykonywania przekroczeń pod przeszkodami terenowymi.
Odwodnienia
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, postanowiliśmy poszerzyć zakres usług o wykonywanie odwodnień podłoża gruntowego. Będąc Wykonawcą prac przeciskowych, przewiertowych możemy zaproponować całościową realizację powierzonego zadania, począwszy od wykonania obudowy komór ze ścianek szczelnych, poprzez montaż odwodnienia i roboty ziemne kończąc na wykonaniu przejścia.
Transport
PBI BUDINŻ w celu usprawnienia wykonywania usług i podwyższenia ich jakości posiada własne środki transportu. Służą one zarówno do przewozu materiałów niezbędnych do wykonania usługi (grodzice stalowe, rury, kształtowniki HEB) ale również do świadczenia usług transportowych .