S5 Poznań - Wrocław (Zadanie 3)

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko(bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław (Zadanie 3)

Kolejna inwestycja na S5 - tym razem jest to zadanie 3.

Jesteśmy w trakcie realizacji prac związanych z zabezpieczeniem wykopów ściankami szczelnymi pod obiekty budowlane.  Wstępnie do zabezpieczenia wykopów ściankami szczelnymi mamy 20 obiektów.

Zapraszamy do galerii z budowy !!!

S5 Poznań - Wrocław (Zadanie 1)
Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań (A-2 węzeł „Głuchowo”) –         Wrocław (A-8 węzeł „Widawa”) odcinek Kaczkowo – Korzeńsko (obwodnica Bojanowa i Rawicza) – dokończenie budowy

Kolejna S-ka ! – tym razem S5 obwodnica Żmigrodu. Przedmiotem wykonania jest  zabezpieczenie 12 wykopów tymczasowymi ściankami szczelnymi również przy użyciu ściągów i rozparć. Ilość kosztorysowa  9 000 m2.

S3 - Obwodnica Gorzowa Wielkopolskiego

Budowa drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-3 km 0+000 – km 11+ 660

Kolejny kontrakt na S3 - tym razem obwodnica Gorzowa Wielkopolskiego! Temat zbliżony do obwodnicy Międzyrzecza jednak znacznie znacznie większy- możemy powiedzieć, że jesteśmy na półmetku robót. Przewidywana ilość samych ścianek szczelnych z grodzic stalowych to ok 18 000 m2 pogrążanych metodą bezrezonansową, jak i metodą statyczną. Dodatkowo wykonaliśmy przejście dla zwierząt przez obie jezdnie z rury stalowej 1820 o łącznej długości 46m oraz inne przewierty.

 

KPMG Kosakowo - ścianki szczelne
„Budowa KPMG Kosakowo w zakresie gazociągów i instalacji ługowniczej wraz z infrastrukturą techniczną łączącą obiekty instalacji położonych na klastrze A z klastrem B”
 

W maju rozpoczęliśmy prace przy wykonywaniu zabezpieczenia wykopów z użyciem ścianek szczelnych tymczasowych dla sieci gazociągowej KMPG Kosakowo. Jednorazowo pogrążyliśmy 835 mb ścianki szczelnej, zabezpieczając tym samym wykop o długości 417mb.


Zapraszamy do galerii !!!

Budowa kolektora deszczowego w Poznaniu

Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ulicy Wierzbięcice do wylotu rzeki Warty w Poznaniu

 
Dobiliśmy do końca  powierzonych nam robót w zakresie zabezpieczeń wykopów na budowie kolektora deszczowego w m. Poznań. Dotychczas zabezpieczyliśmy 10 komór startowych i odbiorczych oraz wylot do rzeki Warty. Łączna ilość pogrążonej ścianki (o długości grodzic od 9 do 14m)  wyniosła 4 100m2. Koniec robót to  lipiec 2016.