Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego etap I

Budowa obwodnicy miasta Ostrów Wielkopolski - wykonanie komór z grodzic stalowych VL 604 około 6000 m2

Budowa obwodnicy m. Kórnik

Budowa drogi ekspresowej w m. Kurnik wykonanie ścianki szczelnej z grodzic G - 62 około 1600 m2

Budowa zbiornika retencyjnego na terenie fabryki LG Chem w Biskupicach Podgórnych – Wrocław.
W styczniu 2017 roku rozpoczęliśmy pogrążanie grodzic H=8m w ilości  2428 m2  wibromłotami bezrezonansowymi wraz z modyfikacją gruntu poprzez zastosowanie podpłukiwania wysokociśnieniowym  (ze względu na zalegajace grunty silnie zagęszczone oraz  dla zminimalizowania drgań dla otoczenia). Dodatkowo wykonaliśmy rozparcia ścianek szczelnych w kształtowników HEB oraz rur stalowych w ilości 45 ton. Całość zrealizowana dla potrzeb montażu zbiornika retencyjnego na terenie fabryki LG Chem w Biskupicach Podgórnych – Wrocław.
Budowa objazdu tymczasowego w ciągu ul. Pęgowskiej we Wrocławiu
W ramach zadania „ Budowa objazdu tymczasowego w ciągu ul. Pęgowskiej we Wrocławiu" w okresie od czerwca 2015 do maja 2017 wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu  ściankami szczelnymi z grodzic o Wx1600 i o długości 9m  w ilości 697 m2 wraz z wykonaniem rozparć z HEB300. Całość ścianek szczelnych została stężona ściągami SAS 670/800 fi 30.
Budowa Centrum Handlowo-Usługowo-Biurowego IKEA Budynek B przy ul. Szwedzkiej w Poznaniu
W okresie od czerwca do grudnia wykonaliśmy zabezpieczenie wykopów w technologi ścianki szczelnej z grodzic stalowych o długości od 6m do 8m  w ilości 3000m2. Zapraszamy do galerii.