S3 - Obwodnica Międzyrzecza

Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3 0+000,00  - 6+370,00

 

Na budowie 6,4-kilometrowego odcinka drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3 (km 0+000,00-6+370,00) wykonaliśmy kolejne prace. Ścianki szczelne w ilości 3 500 m2  wraz z zamontowanymi ściągami stalowymi  o nośności 565 kN, zagwarantowały bezpieczeństwo przy wykonywaniu drugiej nitki drogi S3. Ostatecznie metodą przewiertów zamontowano 1 186 mb ściągów.   

Budowa gazociągu DN500 Gałów - Kiełczów
„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa na odcinku węzeł Gałów – węzeł Kiełczów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej ( Lasów) – Taczalin-Radakowice – Gałów - Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego”
 

W lipcu zakończyliśmy kolejne prace na budowie gazociągu  DN 500 relacji Gałów – Kiełczów. Gazociąg ma długości  ok. 41,7 km i zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka oraz miasto Wrocław.

Prace zostały rozpoczęte od  początku  stycznia  2015 roku  i w tym czasie wykonaliśmy:

- przeciski rurą stalową DN700 o długości  326mb

- przecisk rurą stalową DN900 o długości 138mb

- ścianki szczelne  wraz z rozporami w ilości 6 114,00 m2

Prace wykonywane były w bliskim sąsiedztwie  istniejącego gazociągu przy użyciu specjalistycznych sprzętów.  

Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe odcinek od km 0+000 do km 5+500

W listopadzie 2013 rozpoczęliśmy kolejny ambitny projekt dotyczący wykonania ścianek szczelnych na zadaniu „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe odcinek od km 0+000 do km 5+500”. Celem inwestycji jest wzmocnienie konstrukcji istniejącego korpusu wału, przebudowa i dostosowanie jego parametrów do aktualnie obowiązujących norm i przepisów oraz uszczelnienie nasypu ziemnego i podłoża gruntowego.

Zakres rzeczowy zadania który wykonujemy to :

Modernizacja obwałowania:

  • Wbijanie ścianek szczelnych z grodzic GZ-4 H=4,0m 4817 mb

Uszczelnienie wału w koronie:

  • Wciskanie ścianek szczelnych z grodzic VL604 H=10 m 170 mb
  • Wbijanie ścianek szczelnych z grodzic VL604 H=10 m 513 mb

Mury oporowe:

  • Wbijanie ścianek szczelnych z grodzic VL604 H=2,5 -8 m 571 mb

Uszczelnienia prostopadłe do osi wału celem zapewnienia ciągłości ścianki szczelnej:

  • Wbijanie ścianek szczelnych z grodzic VL604 H=5-10 m 73 mbRealizacja powyższego zadania wymaga ze względu na specyfikę, ukształtowanie wału oraz konieczności pracy po obu stronach wału na wykorzystywanie zarówno zestawów wibromłotów na dźwigach jak i na koparkach. Reasumując na powyższym zadaniu wykonamy 26 400 m2 ścianek szczelnych, jest to obecnie jedna z największych inwestycji przeciwpowodziowych  w Polsce o takim zakresie prac.

Grodza górna dla remontu śluzy Brdyujście w Bydgoszczy
Od połowy lutego 2014 rozpoczęliśmy montaż tymczasowych ścianek szczelnych z grodzic o Wx 1600 dla potrzeb wykonania grodzy górnej dla remontu śluzy Brdyujście. W związku z niekorzystnymi warunkami gruntowymi część prac wymagała zastosowania modyfikacji gruntu poprzez popłukiwanie wysokociśnieniowe.  W ramach 1 etapu prac wykonaliśmy 54 mb grodzic długości 14 oraz 78 mb grodzic 12m.  Prace zostały wykonane w większości z wody.
Budowa i rozbudowa budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Kompleksowe zabezpieczenie wykopu pod  budowę i rozbudowę budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 64a. Zadanie wymagało pogrążenie tymczasowych ścianek szczelnych w ilości H=6m   mb 79  ,   H=9m   mb 48  oraz H=10m   72mb  łącznie 1626 m2 . Ze względu na zalegające gruntu półzwarte ( iły) na głębokości 5-6m  cały odcinek wymagał modyfikacji gruntu poprzez odwiercanie gruntu głowicą obrotową zainstalowaną na palownicy LBR 125. Projekt zabezpieczenia wykopu został wykonany przez Nasze Przedsiębiorstwo.