Budowa skrzyżowania dwupoziomowego na linii nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie
W ramach zadania „ Budowa skrzyżowania dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 127,190 linii nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie”  w marcu wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu  ściankami szczelnymi długości 10 w ilości 400 m2 pod fundament nowego wiaduktu. Grodzice pogrążano w wyłączeniach nocnych. Całość ścianek szczelnych została stężona ściągami o nośności 460kN.  W miejscu prac odbywa się niezakłócony ruch kolejowy z prędkością 160 km/h.
Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie od ujścia rzeki Fiszewki do mostu w Alei T
W listopadzie 2013 roku rozpoczęliśmy kolejne prace  w ramach zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową.  Tym  razem wykonujemy ścianki szczelne dla potrzeb  przebudowy systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg w rejonie od ujścia rzeki Fiszewki do mostu w Alei Tysiąclecia. Grodzice GU16N o długości do 10m w ilości około 6 500 m2  pogrążano zarówno wody jak i z lądu. Ze względu na warunki terenowe oraz specyfikę sprzętu pływającego PBI BUDINŻ dobrało optymalne maszyny dla realizacji zadania.
Budowa gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańsk, etap I,II,III,IV – gazociąg DN 700

PBI BUDINŻ w grudniu 2013 roku rozpoczęła prace przewiertowe w ciągu „Budowy gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańsk, etap I – gazociąg DN 700 Płoty – Karlino”  oraz . Jest to kontynuacja prac po wcześniejszym Wykonawcy który ogłosił upadłość i nie zakończył inwestycji.

Na powyższym kontrakcie wykonujemy podobnie jak na pozostałych realizowanych przez Nasze Przedsiębiorstwo gazociągach w/c kompleksowe prace przewiertowe , ścianki szczelne oraz czyszczenie rur przeciskowych pozostawionych przez wcześniejszego Wykonawcę. 

W ramach zadania wykonujemy:

  • Przeciski rurami stalowymi DN 700 180 mb
  • Przeciski rurami stalowymi DN 900 430 mb
  • Oczyszczanie rur przeciskowych DN 700 i DN900 200 mb

Ponadto równocześnie realizujemy prace na pozostałych  etapach 2,3,4   powyższego gazociągu relacji Szczecin – Gdańsk długości około 200 km.    W ramach zadania wykonujemy zabezpieczenia ściankami szczelnymi  wykopów liniowych, komór przewiertowych  oraz wykonywania przecisków DN700 i DN900.

Budowa gazociągu w/c DN 700,MOP 8,4 MPa o długości ok.188,35km relacji Szczecin-Lwówek: Etap 1 Szczecin-Gorzów Wlkp.; Et

W ramach zadania wykonaliśmy kompleksowe  przejścia pod  przeszkodami terenowymi na trasie budowanego gazociągu w/c rurami stalowymi   DN700 i DN900. Do naszych obowiązków należało między innymi wykonywanie robót ziemnych w komorach przewiertowych oraz w przypadku głębokich wykopów wykonywania ścianek szczelnych z grodzic stalowych wraz z konstrukcjami rozparć.  Ponadto w miejscach zbliżeń istniejącego gazociągu do projektowanego celem uniknięcia ewentualnego rozszczelnienia wykonywaliśmy ścianki szczelne wibromłotami bezrezonansowymi wraz z prowadzeniem monitoringu drgań. 

Wykonano następujące prace :

Przeciski rurami stalowymi DN 700 - 450 mb

Przeciski rurami stalowymi DN 900 - 450 mb

Wbicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych H=6-14m m2 20 000

Wykonanie konstrukcji rozparć z HEB 300 oraz rur fi 320   250 ton

Budowa gazociągu Świnoujście – Szczecin
Całość robót w ramach podpisanej Umowy z Głównym Wykonawcą PRI POL-AQUA zostały zakończone prawidłowo i w terminie.

Wartość projektu to 86 mln Euro i zakłada wykonania gazociągu o średnicy 800 m i długości 80 km. Gazociąg ma za zadanie połączyć terminal LNG w Świnoujściu z krajową siecią gazociągów, pozwalając na transport surowca do odbiorów w całej Polsce.

W ramach kontraktu wykonaliśmy prace:

  • Przeciski pod drogami i ciekami wodnymi rurami stalowymi DN 1000 o łącznej długości L=331 mb
  • Przeciski pod torami PKP rurami stalowymi DN 1200 o łącznej długości L=101 mb
  • Zabezpieczenie wykopu ściankami szczelnymi z grodzic stalowych o łączna ilośc to 23 533 m2 wraz z rozporami
  • Wyciągnięcie grodzic z materiału Zamawiającego 2 426m2.