Gazociąg w/c DN700 Rembelszczyzna – Odolanów

Wykonanie przewiertów, przecisków oraz ścianek szczelnych wraz z konstrukcjami rozpierającymi dla potrzeb budowy gazociągów wysokiego ciśnienia w woj. Mazowieckim i-Wielkopolskim :

Linia kolejowa LCS Malbork oraz LCS Iława

Kompleksowe wykonanie przepustów metodą przewiertów rurami stalowymi i żelbetonowymi wraz z komorami startowymi i odbiorczymi z grodzic stalowych dla potrzeb „Modernizacji linii kolejowej E65/ C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Iława, LCS Malbork

Droga ekspresowa S8 odc. 1,2,5 Walichnowy -Syców

Wykonanie ścianek szczelnych dla kolejnych odcinków drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław - Łódź

Odcinek węzeł Walichnowy - Wrocław (A1) odcinek 5 ( węzeł Sieradz Południe - węzeł Łask bez węzła) od km 140+552 do km 174+200 w ilości :

Gazociąg w/c DN 800 Świnoujście-Szczecin

Wykonanie prac związanych z bezwykopowym przekroczeniem przeszkód terenowych oraz wykonaniem zabezpieczeń komór przeciskowych, wykopów otwartych przy ciekach wodnych i zbiorniku wodnym Wicko poprzez zastosowanie grodzic stalowych typu GU/AZ/PU dla potrzeb budowy gazociągu DN 800 Świnoujście-Szczecin. Przy realizacji zadania wykonano:

Droga ekspresowa S17 odc. 2 , 2a oraz 4 Lublin

Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych H=6-12 m dla potrzeb budowy 3 odcinków drogi ekspresowej S17 :