Budowa przepompowni 6, 11, 17 w rejonie Gdańska

W okresie od lutego 2012 do września 2013 PBI BUDINŻ realizowało prace przy budowie stacji pomp w okolicach Gdańska, oto kilka z nich:

Turów - zabudowa wyrwy w brzegu rzeki Bóbr

Zabezpieczenie wyrwy w wale p. powodziowym w km 44+030-44+130 rzeki Bóbr w gminie Nowogród Bobrzański ( odc. 9P Turów - Nowogród w km 1+200 - 1+300 ). Odcinek wału rz. Bóbr w trakcie powodzi czerwiec 2013 r. doznał licznych uszkodzeń i wymyć zarówno skarp jak i korony wału.

Wieruszów – zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Prosny

Wykonanie zabezpieczenia za pomocą grodzic stalowych prawego brzegu rzeki Prosny w rejonie miasta Wieruszowa na odcinku w sąsiedztwie Zespołu Klasztornego Ojców Paulinów od km 143+074 do km 143+104 oraz odcinka przebiegającego wzdłuż ul. Okrzei od km 143+378 do km 143+262.

Lublin – zbiornik retencyjny na stadionie miejskim

Wbicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych z grodzic stalowych H=12m zabezpieczających wykop dla wykonania żelbetowych zbiorników podziemnych zlokalizowanych na terenie budowy stadionu miejskiego w Lublinie.

Autostrada A2 odc. C od km 411 do km 431

Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic VL 604 H= 4-6m dla potrzeb budowy przepustów w ciągu Autostrady A2 odcinek C o łącznej powierzchni 17300 m2