Budowa MEW w m. Elbląg
Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic AZ 28 h=18-12 m dla potrzeb Budowy MEW w m. Elbląg łączna ilość 3226 m2.
Budowa MEW w m. Leszno Dolne
Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic G-62 h=7-12 m dla potrzeb Budowy MEW w m. Leszno Dolne łączna ilość 2850 m2
Wał przeciwpowodziowy na rzece Wisła – Dobrzyków

Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic VL604 oraz G-62 H =9-12 m dla potrzeb obudowy wałów przeciwpowodziowych na rzece Wiśle w m. Dobrzyków oraz m. Świniary o łącznej powierzchni 4800 m2

Budowa zbiorników retencyjnych w ok. Poznania

Budowa zbiornika retencyjnego i systemu seperatorów na budowie w m. Robakowo k. Poznania zabicie ścianki szczelnej z grodzic G - 62 około 4500 m2

Zbiornik retencyjny Gądki ok. Poznania

Wykonanie ścianki szczelnej dla potrzeb budowy 2 zbiorników retencyjnych w m. Gądki k. Poznań około 1800 m2