Budowa Bulwarów Nadwarciańskich w m. Konin

Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic G-46 H = 6m dla potrzeb budowy Bulwaru Nadwarciańskiego w m. Konin o łącznej powierzchni 2500 m2

Budowa kolektora deszczowego Swarzędz – Poznań

Budowa kolektora deszczowego Swarzędz – Poznań - wykonanie przewiertów sterowanych rurami stalowymi fi 1820 L= 46 oraz L = 56,5 m wraz z wykonaniem komór startowych i odbiorczych oraz wykonaniem ścianek szczelnych w ilość 3 500 m2

Autostradowa i śródmiejska obwodnica miasta Wrocław

Wykonanie ścianek szczelnych z grodzic VL606, 605, 604 oraz PU28 h=12-4m dla potrzeb budowy Mostu przez rzekę Odrę w raz z estakadami w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Łączna ilość 5445m2.

Realizacje prac w bliskiej zabudowie

Wibromłoty holenderskiej firmy ICE RF o zmiennej częstotliwość drgań umożliwiają prace w bliskim sąsiedztwie infrastruktury zarówno podziemnej jak i nadziemnej oto przykładowe realizacje.

Muru oporowego na budowie LUMEL w m. Zielona Góra

Budowa muru oporowego na budowie LUMEL w m. Zielona Góra wykonanie ścianki szczelnej z gordzic G-62 około 2600 m2.