S3 - Obwodnica Gorzowa Wielkopolskiego

Budowa drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-3 km 0+000 – km 11+ 660

Kolejny kontrakt na S3 - tym razem obwodnica Gorzowa Wielkopolskiego! Temat zbliżony do obwodnicy Międzyrzecza jednak znacznie znacznie większy- możemy powiedzieć, że jesteśmy na półmetku robót. Przewidywana ilość samych ścianek szczelnych z grodzic stalowych to ok 18 000 m2 pogrążanych metodą bezrezonansową, jak i metodą statyczną. Dodatkowo wykonaliśmy przejście dla zwierząt przez obie jezdnie z rury stalowej 1820 o łącznej długości 46m oraz inne przewierty.

 

wróć