Ścianki berlińskie

Obudowa berlińska to zabezpieczenie składające się z pionowych stalowych słupów (zamontowanie poprzez ich wbicie lub umieszczenie w wywierconym otworze wypełnionym betonem) oraz elementów opinki drewnianej, montowanej stopniowo w kształtownikach stalowych, w czasie pogłębiania wykopu. Do wykonania tego rodzaju zabezpieczeń wykopu muszą zostać spełnione warunki:

  • woda gruntowa musi znajdować poniżej dna wykopu,
  • brak bezpośredniego sąsiedztwa istniejących obiektów.

Obudowa berlińska stanowi tracony szalunek.