Przewierty sterowane
Przewierty sterowane realizujemy za pomocą wiertnic poziomych typu WPS, przeznaczone są do wykonywania przewiertów pod drogami, nasypami kolejowymi lub innymi budowlami z możliwością precyzyjnego sterowania kierunkiem wiercenia. Urobek z rury przewiertowej transportowany jest za pomocą wierteł ślimakowych.

Technologię tą stosujemy w przypadku gruntów w których poziom wody gruntowej znajduje się poniżej dna rury przeciskowej. Przewierty wykonujemy rurami stalowymi, żelbetonowymi, GRP , kamionkowymi itp. a dzięki szerokiej gamie maszyn możemy wykonać średnice Ø 200 – Ø 2200.
Mikrotuneling
Alternatywą w trudnych warunkach gruntowych dla przewiertów sterowanych wierconych jest mikrotuneling, który umożliwiająca prace w każdym rodzaju gruntu niezależnie od poziomu wód gruntowych. Metoda ta polega na drążeniu tunelu przy pomocy tarczy wiertniczej zamkniętej z jednoczesnym przesuwem rur przewodowych, przy czym cały proces jest prawie całkowicie zautomatyzowany.

Proces przeciskania rur mierzony jest przy wykorzystaniu promienia lasera, co zapewnia bardzo dużą dokładność wykonania rurociągu oraz umożliwia wykonywanie przewiertów o dużej długości. Najczęściej mikrotuneling znajduje zastosowanie przy wykonywaniu kanalizacji deszczowych i sanitarnych w terenach mocno zurbanizowanych. PBI BUDINŻ dysponuje maszynami do mikrotunelingu o zakresie średnic Ø 400 – Ø 1400
Przewierty HDD

Horyzontalne przewierty kierunkowe (HDD - Horizontal Directional Drilling) to nowoczesna technologia (zaliczana do grupy tzw. technologii bezwykopowych) polegająca na wykonywaniu poziomych przewiertów sterowanych. Przewierty horyzontalne są odmianą otworów kierunkowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów pomiarowych i sterujących, trajektoria wykonanego przewiertu i położenie punktu wyjścia niemal idealnie pokrywają się z zaprojektowanymi, co pozwala na wykonywanie tego typu przewiertów na terenach silnie zurbanizowanych dla potrzeb wodociągów, kanalizacji, gazociągów, linii energetycznych itp. Metoda ta pozwala na prace z :

• rurami stalowymi lub żeliwnymi
• rurami PE, HDPE;
• rurami PCV;

zakres wykonywanych średnic od Ø 50 mm do Ø 400 mm do 200 m

Przeciski udarowe

Wykonanie przecisku polega na wbijaniu rury stalowej za pomocą głowicy udarowej w grunt w odcinkach a następnie spawanych kolejnych. Rura pod wpływem udaru przesuwa się do przodu nabierając ziemię do środka rury. Oczyszczenie rury odbywa się za pomocą sprężonego powietrza wydmuchując urobek z rury.

Technologia ta pozwala na szybkie wykonanie przekroczenia dzięki możliwości stosowania długich rur stalowych których głównym ograniczenie jest rozmiar komory. Jest to idealne rozwiązanie przy budowie sieci gazowych, ciepłowniczych oraz wodociągowych. W naszym parku maszynowym znajdują się młoty udarowe umożliwiające wykonanie przekroczenia do średnic od Ø 300 mm do Ø 1400 mm w odległości do 100 m